FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW


FEML

UMIEJĘTNOŚCI JAKO KLUCZ DO SUKCESU W PRZYSZŁEJ KARIERZE


15 lipca obchodziliśmy Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Według danych Eurostat z 2017 roku, w Unii Europejskiej żyje 38 milionów osób w wieku 18-24 lat. Średnio 10,6% młodych ludzi przedwcześnie zakończyło edukację. Najwyższy współczynnik takich osób możemy zaobserwować na Malcie (18,6%), natomiast najniższy na Chorwacji (3,1%). W Polsce było to 5%. W dobie wielu przemian i wdrażania innowacji oraz prekaryzacji rynku pracy niezwykle ważnym wyzwaniem jest zadbanie o inkluzywność tego rynku oraz zapobieganie przedwczesnemu zakończeniu edukacji.

Młodzi ludzie są niemal trzykrotnie bardziej narażeni na bezrobocie niż osoby dorosłe, stale narażeni na obniżoną jakość miejsc pracy, a także na większe nierówności na rynku pracy (niepełne zatrudnienie, umowy na czas określony, niepełne wynagrodzenie).

Te dane niezwykle wyraźnie pokazują jak ważne jest wypracowywanie systemowych rozwiązań dla edukacji i rynku pracy. W dobie cyfryzacji, wdrażania przemysłu 4.0 i Internetu rzeczy niezwykle istotna jest edukacja i kształcenie, które da młodym ludziom zestaw umiejętności i narzędzi kluczowych dla rynku pracy jutra.

Dlatego też zdecydowaliśmy, że hasłem tegorocznego Forum Ekonomicznego Młodych Liderów będzie „Umiejętności przyszłości dla przyszłych liderów”. Tematyka spotkań oraz debat będzie koncentrować się na następujących obszarach: edukacja – innowacyjność młodego pokolenia, nowe technologie w, informacji, komunikacji i kulturze, biznes - nowe umiejętności i narzędzia cyfrowe, przywództwo - nowe możliwości i nowe umiejętności, edukacja na współczesnym rynku pracy, rola młodych w budowaniu przyszłości Europy.

Podczas naszego Forum, które odbędzie się w dniach 2-6 września br. w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju, młodzi uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w sesjach networkingowych, w warsztatach poświęconych praktycznym umiejętnościom, w panelach dyskusyjnych a także w bezpośrednich spotkaniach z ekspertami. Uczestnicy Forum będą mogli również współtworzyć Forum i zdobywać doświadczenie w dziedzinie autoprezentacji i wystąpień publicznych, moderując panele eksperckie z przedstawicielami świata polityki, biznesu i organizacji pozarządowych.

Chcemy aktywnie włączyć się w proces kształtowania rozwiązań dla młodych ludzi, aby bogaci w nowe i cenne doświadczenia, niezbędne kontakty i nowe przyjaźnie weszli na nowoczesny rynek pracy i skutecznie rozwijali swoje kariery, dzieląc się doświadczeniem i dobrymi praktykami z innymi.

Mariusz Bednarz
Źródło: Eurostat 2017
ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY